Zasady efektu mikrofalowego

Fale absorbowane są przez cząsteczki wody i ich energia jest przekazywana do ruchu cząsteczek. Cząsteczki wibrują, a ich tarcie wytwarza ciepło i materiał jest ogrzewany (przypadek kuchenki mikrofalowej).
O ile mikrofale oddziaływają ukierunkowanie z jednej strony, większość energii jest przekazywana do ruchu cząsteczek w kierunku promieniowania elektromagnetycznego. Zasada ta jest wykorzystywana do zwalczania szkodników drewna. Komórki żywych tkanek zawierają znacznie więcej wody niż martwe komórki drewna a w dodatku woda w organizmach jest związana. Tak więc, podczas gdy woda w otaczającym drewnie przemieszcza się z kierunkiem promieniowania, w larwach woda zacznie wibrować, organizmy się przegrzewają i w krótkim czasie giną.
Ponadto oddziałuje także bezpośredni efekt biologiczny (zaburzenia transferu membranowego, zaburzenia na poziomie jąder komórkowych, itp.) z efektem długotrwałym. Oprócz metali, które je odbijają, wszystkimi pozostałymi materiałami mikrofale swobodnie przechodzą, to umożliwia przenikanie w głąb drewna i jego sanację. W przypadku starannego wykonania procedur sanacyjnych jest efekt zwalczania stuprocentowy. Jest to szczególnie wygodne rozwiązanie w przypadku polichromowanych, lakierowanych lub w inny sposób chronionych powierzchni, które nie pozwalają na zastosowanie środków chemicznych, itp.
• metoda sprawdzona w VVÚD Březnice
• 100% efekt – żywe komórki stają się właściwie kuchenka mikrofalowąLarwy tego owada, powodujące niszczenie drewna i tworzenie charakterystycznych tuneli i otworków wylotowych (robak śr. 2 do 5-mm, chrząszcz do 15mm) i „sypiące trociny”, mikrofale niszczą w 100% w bardzo krótkim czasie. Drewno ogrzewa się tylko do niskiej temperatury do 40 ° C. Dlatego metoda ta może być pomyślnie stosowana nawet do pozłacanych lub polichromowanych przedmiotów.
Proces zwalczania polega na przyłożeniu jednostki roboczą do skażonego drewna, a następnie napromieniowania przez odpowiedni czas, który zależy od grubości materiału