Likwidacja grzybów

LIKWIDACJA GRZYBÓW
Zwalczanie opiera się na idei, że drewno jako skupisko martwych komórek zawiera znacznie mniej wody niż żywe komórki grzybów (do 90%). Dlatego u nich dochodzi do większej absorpcji energii mikrofalowej, przegrzewaniu i organizmy umierają, Jednocześnie występuje bezpośredni efekt biologiczny, prawdopodobnie na poziomie transferu membranowego tak, że organizmy, które nie są natychmiast sparzone umieraj w ciągu 3-4 dni. W tej sposób zostaną usunięte wszystkie stadia biologicznego rozwoju grzybów.
• Zniszczenie rozrosłych grzybów w polu mikrofalowym widzenia wynosi 100%.
• Likwidacja przebiega do grubości jednego metra muru, lub innych materiałów.
• Metoda sprawdzona w VVÚD Březnice.
Drugim, nie mniej ważnym czynnikiem działania mikrofal przy likwidacji grzybów, jest zmniejszenie wilgotności napromieniowywanego drewna, które przebiega równolegle ze zwalczaniem, i w ten sposób eliminujemy podstawowe warunki dla dalszego wzrostu grzybów.

PROCEDURA PRAC SANACYJNYCH
• Zapobiec dalszemu dopływu wody (ścieki z wadliwego odpadu, opady, itp.)
• Usunąć tylko już całkowicie zniszczone części drewna.
• Oczyścić wszystkie powierzchnie i cały obszar od brudu i pozostałych materiałów (zarodniki, które w nich występują są możliwym źródłem ponownego zakażenia w przyszłości).
• Napromieniować mikrofalami wszystkie napadnięte fragmenty drewna, przyległe ściany i podłogi.
• Wykonać impregnację powierzchni biobójczymi środkami, jednak w celu zniszczenia zarodników, jednak w celu dalszego zmniejszenia ryzyka ponownego zakażenia z powietrza.
W latach 1997-2012 w ten sposób opatrzyliśmy szereg obiektów i wyniki potwierdziły przez nas oczekiwaną trwałość likwidacji. Przy dotrzymaniu wymaganych klimatycznych warunków wilgotności nie mieliśmy żadnych nawrotów skażenia. Weryfikację metody przeprowadzono w VVUD Březnice.
Dom zaatakowany przez grzyby. Grzyby znaleziono w piwnicy na parterze rodzinnego domu pod drewnianą podłogą (właściciel umieścić na istniejącej drewnianej podłodze linoleum). Grzyb przerósł przez półmetrową warstwę betonu aż do piwnicy (patrz. owocniki na zdjęciu). Cała przestrzeń parteru w łącznie ściany i podłogi została napromieniowana mikrofalami a następnie impregnowana środkami chemicznymi w celu zapobieżenia ponownego zarażenia.