TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY A.S., WYDZIAŁ TECHNOLOGII A BADAŃ


V ramach prac badawczych
„Badania osuszenia osadów hutniczych, oleistych zgorzelin i granulowanego żużlu pieca hutniczego“

ČZU W PRADZE, WYDZIAŁ LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA


Wydział Leśnictwa
Wykład na seminarium „Uszkodzenia drewna przez grzyby i owady.”

TOWARZYSTWO TECHNOLOGII OCHRONY ZABYTKÓW


Spółka STOP przy współpracy z Josefem Frydrychem zorganizowała seminarium „Metody mikrofalowe w ochronie zabytków” w sali wykładowej Muzeum Narodowego w Pradze.